- úvod -

  domácí péče -

- placená péče -

 

- kde nás najdete -

 

   


- komplexní hygienická péče
- polohování ležících nemocných
- nácvik sedu, vstávání
- pomoc při řešení sociálních problémů- podávání a kontrola ordinovaných léků
- odběry krve a jiného biologického materiálu
- prevence a ošetření dekubitů
- převazy, malého i většího rozsahu
- injekce do svalu a pod kůži
- aplikace mastí
- nácvik a zaučování aplikace inzulínu
- ošetřovatelská rehabilitace


- ošetření kolostomií a stomií
- ošetření permanentních katetrů, výplachy
- ošetření nemocných s tracheální kanylou
- cévkování žen, laváže
- klysma (nálev)
- infuze, injekce do žíly
- vyšetření krve glukometrem u diabetiků


- pacientům / klientům
- rodinným příslušníkům
- starým a chronicky nemocným
- lidem v terminálním stádiu nemoci
- u chronických a dlouhodobě nemocných
- u pacientů (klientů) všech věkových kategorií
- u osamocených a nesoběstačných osob
- psychoterapeutické rozhovory s nemocným


- po propuštění z nemocnice
- po dobu rekonvalescence
- po dobu léčení v domácím prostředí


- přispívá k časnějšímu uzdravení
- snižuje riziko komplikací
- zkracuje pobyt v nemocnici
- pozitivně ovlivňuje psychiku nemocného a rodiny

 

kontakt:

 

Agentura domácí péče Pomoc, s.r.o.

Poliklinika Lesná

Halasovo nám. 1

Brno 613 00

tel.: 604 422 504

E-mail